Novosti

Vijećnik Davor Štimac: Zašto se prodaje zemljište na Žabici?

Vijećnik Davor Štimac: Zašto se prodaje zemljište na Žabici?
Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za prodaju zemljišta za izgradnju „Kompleksa Žabica“, objavljena je na kolegiju gradonačelnika 5.svibnja. Već je idućeg dana Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavio natječaj.

Uzevši u obzir i panel raspravu o mogućnostima izgradnje novog autobusnog kolodvora u Rijeci što je održana u organizaciji Društva arhitekata Rijeka, mnogima je i dalje nejasno i nemaju odgovore na dobar dio pitanja vezanih uz prodaju. Stoga je nezavisni vijećnik Davor Štimac gradonačelniku Marku Filipoviću poslao upit zašto  se nekretnina prodaje.

Prije donošenja odluke o prodaji, gradonačelnik o tome nije informirao predstavničko tijelo, upozorili su neki vijećnici kad je informacija o prodaji izašla u javnost. Pozivaju se na ovlast gradonačelnika za donošenje odluka prodaji gradske imovine ili kupnji neke nove čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od milijun kuna. Kako je u slučaju zapadne Žabice riječ o većem iznosu, vijećnik Štimac je pitao:

Vijećnik Davor Štimac: Zašto baš prodaja?

„Smatrate li da je takvo vaše postupanje korektno prema članovima predstavničkog tijela, s obzirom na to da konačnu odluku donose oni a ne vi”, pita vijećnik Davor Štimac.

Tražio je od gradonačelnika da u odgovoru navede konkretne razloge zašto se odlučio za prodaju, a ne za neku drugu mogućnost poput prava građenja ili koncesije. Vijećnika je zanimala opravdanost takve odluke i s obzirom na to da je do sada u „kompleks Zapadna Žabica“ već uloženo pedesetak milijuna kuna. Prodajom  će se uprihoditi šezdesetak milijuna kuna, što znači da će dobiveni novac poslužiti prvenstveno povratu uloženog.

„Hoće li Grad Rijeka ili neko gradsko trgovačko ili komunalno društvo imati ikakvu mogućnost sudjelovanja u odlučivanju i upravljanju na nekretninama, ako dođe do prodaje?”

Vijećnik Davor Štimac Zašto se prodaje zemljište na Žabici

Koje su varijante predviđene ako se prodaja ne realizira? Koja je zaštita predviđena da se ne dogode situacije kao što je to bilo slučaj s propalom izgradnjom knjižnice na Klobučarićevom trgu ili  neizgradnje hotela na Potoku, pored glavnog ulaza u KBC Rijeka“, pitao je vijećnik Davor Štimac.

Marko Filipović: Nije bilo netransparentnog postupanja

U odgovoru je gradonačelnik izrazio neslaganje s tvrdnjom o netransparentnom postupanju i izostanku odgovora na dobar dio pitanja o natječaju za prodaju nekretnina na području zapadne Žabice.

„Ponajprije, riječ je o projektu koji je već dugo poznat, o kojemu se raspravljalo i kojega se analiziralo u raznim prilikama i povodima tijekom kojih je sa strane predstavnika Grada uvijek isticano kako je riječ o projektu koji je ponuđen na tržištu nekretnina. Mogu se složiti kako se ovakva pozicija projekta ne mora izjednačiti s modelom prodaje zemljišta kao jedinim oblikom privlačenja ulagača, međutim, odlučivanje o načinu raspolaganja zemljištem izrazito ovisi o povratnim informacija i mogućnostima tog istog tržišta.“ odgovorio je gradonačelnik Marko Filipović.

Konačnu odluku donijet će gradsko vijeće

Gradonačelnik tvrdi da, unatoč zakonskim ograničenjima o prodaji nekretnina vrjednijih od milijun kuna, ima pravo raspisati javni natječaj za prodaju. Kaže da samo ima obvezu, nakon provedenog natječaja, uputiti prijedlog  na gradsko vijeće koje donosi konačnu odluku.

„Upravo iz tog razloga i Natječajna dokumentacija sadrži odredbu da Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne važeće ponude“, odgovara gradonačelnik Filipović i podsjetio je na najvažnije momente:

„Dakle, 2010. godine proveden je natječaj za iskazivanje interesa (od strane potencijalnih ulagača), 2011.-13 proveden je postupak pripreme i izrađena potrebna dokumentacija za pokretanje ulaganja po modelu javno-privatnoga partnerstva, a 2017. godine, u suradnji s tvrtkom Colliers, pristupilo se adaptaciji projekta u cilju usklađivanja njegovih sadržaja i njihove zastupljenosti s interesom tržišta. Projekt je uvršten u kataloge investicija Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, pri čemu su kao modeli izgradnje navođeni i prodaja zemljišta i prodaja prava građenja i javno-privatno partnerstvo.“ Odgovara Filipović i dodaje da nije riječ o novim informacijama.

Realizacija ovisi o interesu potencijalnih  ulagača

Pozivajući se na to da je sve već objavljivano u medijima i prezentirano na sjednicama Gradskoga vijeća, Filipović kaže:

„Bez obzira na otvorenost prema različitim modelima sa strane Grada Rijeke, realizacija projekta primarno ovisi o interesu potencijalnih ulagača. Kako je na skupu u DAR-u i prije njega, pojašnjeno, model javno-privatnoga partnerstva nije bio prihvatljiv za Grad u financijskom smislu, a interes tržišta zazire od prava građenja jer je ono neprihvatljivo financijskim institucijama bez kojih se projekti ovakve razine ulaganja ne mogu realizirati”, kaže gradonačelnik.

“Vaš prijedlog o koncesijama nije prihvatljiv u svijetlu Zakona o koncesijama koji regulira područja i način dodjele istih, stoga se kao jedini model, nameće prodaja lokacije. Također, moram istaknuti, budući da u proteklom razdoblju nije bila osporavana otvorenost Grada prema prodaji lokacije, nije mi jasno zašto prema ovakvom modelu raspolaganja nekretninom nastaje otpor u trenutku kada se na projekt Zapadna Žabica fokusirao interes ulagača“, odgovara Marko Filipović.

Gradonačelnik tvrdi da ne treba podcjenjivati financijski efekt od prodaje.

Što Grad Rijeka dobiva prodajom zemljišta?

„ Prema konačnom kupoprodajnom ugovoru sklopljenom 2010. godine, Grad Rijeka otkupio je od Hrvatskih željeznica zemljišni kompleks površine 21.791 m² za iznos od 34,7 milijuna kuna. Od ove površine, na građevinsku čestica kompleksa Zapadna Žabica otpada 14.810 m², a ostatak čini površina namijenjena izgradnji pristupne prometnice.

Prema procjeni sudskoga vještaka sačinjenoj za potrebe ovogodišnjega natječaja, vrijednost nekretnine na kojoj se treba izgraditi budući kompleks, tj. građevinske čestice površine 14.810 m², iznosi 66,14 milijuna kuna.

Što se troškova pripreme tiče, u natječaju je jasno istaknuto kako će potencijalni investitor isplatiti cjelokupni trošak izrade projektne dokumentacije koji iznosi 9,27 milijun kuna ili polovicu toga iznosa, ukoliko pristupi izmjeni iste“, tvrdi Marko Filipović dodavši da je Grad racionalno gospodario svojim resursima.

„Zapadna Žabica nikada nije bila tretirana kao mjesto financijske zarade na transferu nekretnina, već kao lokacija razvoja i transformacije grada u vrlo specifičnom segmentu gradskih potreba. Kad je riječ o sudjelovanju Grada ili gradskih trgovačkih društava u odlučivanju i upravljanju nekretninama”, kaže Filipović i dodaje:

Grad gubi pravo na upravljanje i  odlučivanje

“Ukoliko dođe do prodaje, držim da Vam je, kao gradskom vijećniku, dio odgovora unaprijed poznat. Što se odluke o prodaji tiče, Rijeka plus, kao suvlasnik predmetne nekretnine treba donijeti odluku o ne/prihvaćanju ponude o kojoj će u konačnici odlučivati Gradsko vijeće. Što se tiče upravljanja budućim kompleksom, jasno je da nakon prodaje nekretnina Grad Rijeka i Rijeka plus ne mogu polagati prava na upravljanje i odlučivanje o kompleksu”.

“Međutim, prema zainteresiranim ulagačima izražavali smo interes za korištenjem dijela kompleksa poput garaže ili kolodvora. Da li će se interes ostvariti, ovisit će o konkretnom ulagaču, prihvatljivosti uvjeta i financijskih obveza i sl.”, odgovara riječki gradonačelnik.

Mehanizmi zaštite

Zaključio je kako nije neopravdana bojazan zbog mogućih zastoja investicije i posljedica, pa su u natječajnu dokumentaciju i budući kupoprodajni ugovor ugradili zaštitne mehanizme, ali nije konkretno naveo koje i kakve.

“Može li se dogoditi da kupac zemljišta na prostoru zapadne Žabice, nakon sklapanja ugovora s Gradom Rijekom, odluči promijeniti projekt u odnosu na postojeći”, pitao je prije par dana gradski vijećnik Marin Račić gradonačelnika Marka Filipovića, a odgovor potražite na ovoj poveznici.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten