Da štima svima

Udruga Da štima svima osnovana je s namjerom pružanja potpore razvoju civilnog društva,  unaprjeđenja građanskih i političkih prava, pomaganja građankama i građanima za sudjelovanje u procesima donošenja političkih odluka.

Novosti iz rada naše udruge

CIKLUS TRIBINA

Da štima svima

Za život bez barijera u glavama i prostoru

Alarm za obiteljsku medicinu

Možemo li biti debeli i zdravi?

Što promičemo?

Područje našeg djelovanja obuhvaća aktivnosti na razvoju demokratske političke kulture i ljudskih prava. Obraćamo se i komuniciramo sa svim građanima, posebice mladima i članovima akademske zajednice, udrugama i građanskim inicijativama, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, tijelima državne uprave te poslovnim organizacijama.
01

Kultura dijaloga

Treba njegovati komuniciranje u kojem jedna strana uvažava drugu u svom dostojanstvu.
02

Otvorenost i odgovornost

Kategorije su koje vrijede za djelovanju Udruge i naših podupiratelja međusobno te prema građanima.
03

Politička kultura

Želimo pozitivno utjecati na odnose između vlasti i građana unatoč generaliziranim orijentacijama što su kod pojedinaca definirane njihovim dominantnim političkim uvjerenjima, vrijednostima i normama.
04

Civilno društvo

Javni, privatni i građanski sektor moraju funkcionirati zajednički. Želimo građane koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja radi općeg dobra.
05

Demokratske institucije

Institucije moraju biti u funkciji građana, a građani moraju biti zainteresirani i angažirani češće nego što se održavaju izbori.
06

Izborni proces

Želimo građanima pomoći u raznim situacijama: od problema s popisima birača do edukacije svih onih koji u tom procesu sudjeluju.

Kako do cilja?

Naše ciljeve nastojimo realizirati nizom aktivnosti. Jer je među građanima zamijećen strah od mogućih promjena, nedovoljna inicijativa, nezainteresiranost za politiku i izborna apstinencija.

Obrazovanje za demokratsko građanstvo

Prepoznati, razumjeti i uvažavati Ustavom zajamčena prava na slobodno mišljenje i izražavanje. Aktivno korištenje tih prava, hrabrost na iznošenje osobnog stava, uvažavanja tuđeg mišljenja i nenasilno rješavanje sukoba.

Volonterstvo i promicanje društvene solidarnosti

Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za usluge ili aktivnosti na dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri na način predviđen Zakonom, bez uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Poticanje participativne demokracije

Široko sudjelovanje (participacija) građana u donošenju odluka ne znači negiranje značaja ustanova predstavničke demokracije već kao njena dopuna, primjerice: referendum, zakonodavna inicijativa, sudjelovanje u savjetodavnim tijelima koja pripremaju odluke i sl.

Praćenje javnih politika i javno zagovaranje

Riječ je o praćenju politika i pregovaračkom procesu, odnosno dijalogu pomoću kojeg se omogućuje utjecaj mreža i kreatora javnog mnijenja na donositelji odluka kako bi preuzimali dobre ideje, podatke i prijedloge te ih pretočili u javnu politiku.

Razvoj civilnoga društva i lokalne zajednice

Građani koji žive u zajednicama imaju ‘pravo’ organizirati zajednicu onako kako njima odgovara, ali premalo ljudi to pravo i koristi. Zato se uključite i doprinesite svojim znanjem i sposobnostima osobnom i tuđem zadovoljstvu.

Javno informiranje i suradnja s medijima

Pravo na pristup informacijama omogućava medijima i udrugama da dobiju informacije što ih posjeduju tijela javne vlasti i da takva informacija kao vjerodostojan pokazatelj bude iskorištena za poticanje pozitivnih promjena.

Naš tim

Prof. dr. sc. Davor Štimac

Predsjednik Udruge Da štima svima
Liječnik i redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju, prvi dopredsjednik Akademije medicinskih znanosti, ravnatelj Specijalne bolnice Medico.
Berislav Matijević

Berislav Matijević

Tajnik Udruge

Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci, iskusni je menadžer u osiguranju, a u dva je mandata bio na čelu vaterpolo kluba Opatija.

Priključite se udruzi Da štima svima!

Članom naše Udruge može postati svaka punoljetna osoba ili pravna osoba zainteresirana za pružanje aktivnog doprinosa razvoju Udruge i ostvarivanju njenih ciljeva. Pozivamo sve koji su zainteresirani za sudjelovanje u aktivnostima Udruge, da ispune priloženu Pristupnicu te odaberu vrstu članstva za 2022. godinu.

Redovno članstvo

Podrazumijeva aktivno sudjelovanje
Kuna 100
00
Godišnje
  • Sudjelovanje u razvoju Udruge
  • Sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva

Podupiruće članstvo

Podrazumijeva povremene aktivnosti
Kuna 300
00
Godišnje
  • Podupiranje razvoju Udruge
  • Podupiranje u ostvarivanju ciljeva

Sretno članstvo

Za osobe bez stalnih prihoda, umirovljenike i studente
Kuna 20
00
Godišnje
  • Povremeno sudjelovanje u aktivnostima
  • Stalno sudjelovanje u aktivnostima