Novosti

Privatni vrtić nije isto što i privatna poliklinika

Privatni vrtić nije isto što i privatna poliklinika - dastimasvima.hr
Riječka djeca u privatnim vrtićima nisu tamo radi kvalitetnije i brže usluge. Nažalost, u privatne se vrtiće upisuju djeca za koju nije bilo mjesta u vrtićima Grada Rijeke.

Uslugu privatnih i javnih vrtića riječki je gradonačelnik Marko Filipović usporedio  s korištenjem usluga u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Kazao je to u odgovoru na vijećničko pitanje Davora Štimca kog je zanimalo kako se formira ekonomska cijena usluge ali i to:

Ima li u Rijeci diskriminirane djece?

„Jesu li djeca koja pohađaju privatne vrtiće diskriminirana u odnosu na onu upisanu u javne gradske vrtiće”, zanimalo je Štimca, s obzirom na različite iznose kojima u cijeni usluge participiraju roditelji.

Gradonačelnik Marko Filipović je u opširnom odgovoru što ga možete pročitati ovdje objasnio riječki model sufinanciranja. Nigdje nije spomenuo cijenu vrtića i učešće rodititelja kao demografsku mjeru. Kazao je da Grad Rijeka ne može utjecati na povećanje cijena privatnih vrtića.

„Bitno je razlikovati privatnu inicijativu i javnu uslugu“, rekao je gradonačelnik Filipović  te privatne vrtiće usporedio s privatnim poliklinikama:

Privatni vrtić v.s. javni

„One pružaju zdravstvene usluge građanima paralelno uz postojanje javnog zdravstvenog sustava i liječenjem ostvaruju profit“, rekao je  gradonačelnik Filipović.

Usporedba je u najmanju ruku nezgrapna. Djeca koja u Rijeci pohađaju privatni vrtić nisu tamo radi kvalitetnije i brže usluge. U privatni vrtić se upisuju djeca za koju nije bilo mjesta u onima kojima je osnivač Grad Rijeka.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten