Novosti

Plan sanacije duga riječkoga HNK još nije u planu

Plan sanacije duga riječkoga HNK - dastimasvima.hr
Unatoč odluci Gradskoga vijeća još s kraja 2020. da će planiranju sanacije duga pristupiti 2021. gradonačelnik Filipović kaže da će to ipak učiniti - dogodine. Sve zbog novog Zakona o proračunu i zato što će puno novca ići na povećane cijene energenata, tvrdi gradonačelnik ignorirajući zaključke i preporuke Odbora za kulturu.

Poslovnikom Gradskog vijeća (Službene novine Grada Rijeke 2/19 ) definiran je sastav, broj članova i djelokrug rada stalnih odbora Gradskoga vijeća. Radna tijela odnosno odbori gradskog vijeća proučavaju i razmatraju pojedina pitanja te daju mišljenja i  prijedloge na odluke i akte što ih Gradsko vijeće donosi na svojim sjednicama.

Čemu služe stalni odbori?

U praksi se mišljenja i prijedlozi radnih tijela uopće ne primjenjuju. Najočitiji su primjer prijedlozi i zaključci Odbora za kulturu. Upozorila je na to nezavisna vijećnica i predsjednica Odbora za kulturu Maša Magzan u dopunskom pitanju nakon površnog  gradonačelnikovog odgovora.

„Molim pojašnjenje funkcije Odbora kao radnih tijela, odnosno smisla njihovih preporuka, zaključaka i rokova upravo na ovom konkretnom primjeru“, upitala je Maša Magzan gradonačelnika Marka Filipovića na kraju još jednog vijećničkog pitanja nakon površnog odgovora na ono prethodno. Gradonačelnik se u svom odgovoru na pitanje o ulozi radnih tijela nije ni osvrnuo.

I dalje bez dogovora Odjela za kulturu i za financije

Vijećnica Magzan uporno pokušava doznati odgovor na pitanje zašto još uvijek nije postignut dogovor Odjela za kulturu i Odjela za financije o načinu i rokovima sanacije duga riječkoga HNK Ivana pl. Zajca. Službenu potvrdu da je njeno pitanje o sanaciji duga HNK Ivana pl. Zajca dostavljeno radi i da od tog dana teče rok za dobivanje odgovora dobila je 19.srpnja ove godine.

„Unatoč probijanju predviđenog roka za odgovore na vijećnička pitanja (odgovor je stigao 3. kolovoza umjesto 28.7.2022.), odgovor je bio vrlo štur i polovičan. Naime, na pitanje koliko točno iznosi kumulirani dug Hrvatskog narodnog kazališta Ivan pl. Zajc na današnji dan, kao i 31.12.2021. te postoji li konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka? U tri rečenice jedino je bio jasan odgovor na pitanje o iznosu duga, dok je na drugi dio pitanja ponovljen istovjetan odgovor od 15.11.2021., a on glasi da se „razmatra i usuglašava plan sanacije duga HNK u suradnji sa Odjelom gradske uprave za financije”, napisala je vijećnica Magzan i navela da stoga postavlja dopunsko pitanje

„Zašto još uvijek nije postignut dogovor unutar dva odjela gradske uprave? Što je potrebno da se Odjel za kulturu i Odjel za financije napokon usuglase o načinu i rokovima sanacije duga najveće i najskuplje ustanove u kulturi?“

U obrazloženju inicijalnog pitanja od 19. srpnja 2022.  vijećnica je navela niz činjenica, ali nije dobila odgovor.

Razmatranje i usuglašavanje

„Službeni odgovor Odjela gradske uprave za kulturu o statusu sanacije duga od 15.studenoga.2021. bio je da se ‘još razmatra i usuglašava  plan sanacije duga HNK u suradnji sa Odjelom za financije.’ Neshvatljivo je da je odgovor na ovo pitanje danas isti kao i prije devet mjeseci?

Na tematsku sjednicu o HNK 22.studenoga prošle godine pozvana su oba odjela gradske uprave, no ni tada nije došlo do dogovora oko plana sanacije duga kazališta. U zaključku tematske sjednice postavljen je rok – najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostaviti konkretan plan koji će uključivati način i rokove sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka odnosno očitovanje da li su postojeći prijedlozi u planu sanacije duga usvojeni.

Najkasnije do 1. veljače 2022. godine trebalo je  utvrditi konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Ništa od ovoga nije učinjeno u danim rokovima, a ni kasnije. To su oba gradska odjela potvrdila na očitovanju na 5.sjednici odbora za kulturu održanoj 21. veljače ove godine.“ konstatirala je Maša Magzan.

Zbog novog Zakona o proračunu

Gradonačelnik je na dopunsko pitanje kojim je vijećnica Magzan pokušala konačno dobiti informaciju odgovorio pozivajući se na novi Zakon o proračunu što je na snazi od početka godine. Odogovorio je tako unatoč zaključku Gradskoga vijeća na 31.sjednici Gradskoga vijeća od 19. prosinca 2020. U tom je zaključku navedeno da će u prijedlogu proračuna za 2021. g. ‘Grad Rijeka pristupiti planiranju i sanaciji gubitka poslovanja HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.’

„Novi zakon se primjenjuje u proračunskim procesima za 2023. godinu i nadalje. Tim se Zakonom, člankom 37., po prvi put propisuje obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskog plana njihovih proračunskih korisnika.

Višegodišnji plan uravnoteženja izrađuje se za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi. Višegodišnji plan uravnoteženja se donosi u slučaju postojanja većih manjkova koje zbog njihove obimnosti nije moguće podmiriti u jednoj godini, a da se pri tome ne ugrozi poslovanje i pružanje javne usluge proračuna, odnosno proračunskog korisnika, kao i u slučaju ostvarenih viškova koje zbog njihove veličine nije moguće iskoristiti u jednoj godini.“ stoji među ostalim u odgovoru na vijećničko pitanje.

Gradonačelnik je naveo i to da još uvijek ne postoji pravilnik koji propisuje izgled i sadržaj višegodišnjeg plana uravnoteženje te da je proračunski  proces od 2023 do 2025. za Grad Rijeku u tijeku. Gradski odjeli dobili su upute za izradu financijskih planova

„Sukladno toj Uputi u idućim mjesecima će sva upravna tijela i proračunski korisnici, u koordinaciji Odjela gradske uprave za financije, raditi na izradi Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, odnosno na izradi financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Plan sanacije duga kazališta planirat će dogodine

Iz svega prethodno navedenog proizlazi obveza upravljačkog tijela Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca da uz prijedlog financijskog plana za iduće proračunsko razdoblje od 2023. do 2025. godine, donese i višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana za razdoblje od 2023. do 2025. i dostavi ga Gradu, sukladno članku 37. Zakona o proračunu.“ odgovorio je Gradonačelnik Filipović dodavši i to da su poskupjeli energenti,

„S obzirom na to da je velik dio sredstava alociran za potrebe povećanja cijena energenata, izradi plana sanacije duga pristupit će u 2023. godini.“

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten