Novosti

Grad i dalje bez plana sanacija duga HNK Ivana pl. Zajca

Grad i dalje bez plana sanacija duga HNK Ivana pl. Zajca - Da štima svima
Prema zaključku tematske sjednice Odbora za kulturu, Grad Rijeka trebao je najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostaviti konkretan plan s rokovima i načinom sanacije duga.

Koliko danas točno iznosi kumulirani dug HNK Ivana pl. Zajca? Koliki je dug bio 31. prosinca 2021? Postoji li konačan plan kojim će se provesti sanacija duga HNK?

Sve je to zanimalo to vijećnicu Mašu Magzan koja je detaljnije objasnila svoj upit gradonačelniku Filipoviću. Ističe da dug predstavlja značajno operativno opterećenje za HNK pa bilo kakav strateški pomak nije moguć prije sanacije manjka.

Zbog obaveze prema Državnoj reviziji u proljeće 2021. HNK je osnivaču dostavio prijedlog plana sanacije duga. Do sazivanja tematske sjednice o HNK u studenom 2021. još uvijek nije bilo jasno kako i kada će se ovaj dug u konačnici sanirati.

Dugo razmatranje i usuglašavanje

Službeni odgovor Odjela gradske uprave za kulturu o statusu sanacije duga od 15. 11. 2021. bio je da se “još razmatra i usuglašava  plan sanacije duga HNK u suradnji sa Odjelom za financije.”

“Zbog toga su oba gradska odjela bila pozvana na tematsku sjednicu o HNK 22. 11. 2021. No, ni tada nije došlo do dogovora oko plana sanacije duga kazališta”, napisala je vijećnica Magzan.

Prema zaključku tematske sjednice Odbora za kulturu, Grad Rijeka trebao je najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostaviti konkretan plan s rokovima i načinom sanacije duga. Odbor za kulturu tražio je očitovanje jesu li postojeći prijedlozi u planu sanacije duga usvojeni te da, najkasnije do 1. veljače 2022. godine,  bude utvrđen konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

„Ništa od ovoga nije učinjeno u danim rokovima, a ni kasnije što su oba gradska odjela potvrdila na očitovanju na 5. sjednici odbora za kulturu održanoj 21.2.22.“, ustvrdila je Maša Magzan te zatražila:

„Molim da odgovor osim iznosa duga sadrži konkretne informacije o načinu i rokovima sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka kao i očitovanje jesu li postojeći prijedlozi plana sanacije duga usvojeni ili su predložena nova rješenja.“

Gradonačelnik Marko Filipović  je u odgovoru naveo samo iznos duga:

Kumulirani manjak prihoda HNK Ivana pl. Zajca na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi 2.969.661 kuna, dok je kumulirani manjak prihoda na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio 3.571.170 kuna.“

Sanacija duga HNK – Od plana ni “P”

O planu sanacije duga, koji je očito krupan zalogaj za riječku gradsku upravu,  u odgovoru gradonačelnika Filipovića – tek rečenica da se Odjel gradske uprave za kulturu i Odjel gradske uprave još uvijek usuglašavaju. Zaključio  je izjavom bez sadržaja  koja služi tek kao administrativno opravdanje  da je odgovoreno na vijećničko pitanje:

„Po dovršetku Plana sanacije, bit će moguće pružiti i konkretne informacije vezano uz rokove i načine sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca.“

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten