Novosti

Od 68 stipendija Grada Rijeke samo je šest za deficitarna zanimanja

Od 68 stipendija, samo šest dodijeljeno za deficitarna zanimanjima
Gradonačelnik Marko Filipović tvrdi da stipendiraju školovanje kadrova za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova kojima je Grad osnivač, kao da problem nedostatka odgajatelja u vrtićima - ne postoji.

Grad Rijeka još od 1993. godine stipendira darovite srednjoškolce i studente. Godine 2010. uvedena je stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a 2014. godine stipendija za socijalno ugrožene učenike i studente. Postupnim uvođenjem novih stipendija tijekom godina se mijenjao omjer dodjeljivanih vrsta stipendija. Sve to u skladu s mogućnostima gradskog proračuna i ograničenjima u financijskim planovima, no promjene «kvota» pojedinih stipendija ipak su moguće.

Doznajemo to iz odgovora na vijećničko pitanje nezavisne Maše Magzan koja je pitanje deficitarnog  kadra i odgojitelja postavila na jedanaestoj sjednici riječkoga Gradskog vijeća.

Problem deficitarnih zanimanja

Nezadovoljna dobivenim odgovorom Maša Magzan je gradonačelniku uputila dopunsko pitanje:

„Koji je cilj postojeće distribucije dodjeljivanja stipendija i na koji način se njome potiče obrazovanje za deficitarna zanimanja kao što su odgojitelji?“

Prema podacima za akademsku godinu 2021./2022., od ukupno 68 dodijeljenih stipendija, samo je šest stipendija namijenjeno deficitarnim zanimanjima za potrebe ustanova na području grada Rijeke. Riječ je o području logopedije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije. Petnaest je stipendija namijenjeno učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima, a čak 47 novih stipendija za darovite učenike i studente.

Budući da broj stipendija i njihov mjesečni iznos za svaku akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik, vijećnica  Magzan je pitala:

„Zbog čega je 2/3 ukupno dodijeljenih stipendija namijenjeno darovitim učenicima i studentima? Koji je cilj ovog naglaska u omjeru stipendiranih kategorija i na koji način se daroviti učenici i studenti prate i doprinose zajednici?

Najmanje stipendija za deficitarna zanimanja

Zašto je najmanji broj stipendija namijenjen upravo deficitarnim zanimanjima iako se kontinuirano ukazuje na ozbiljan problem deficitarnog kadra? Drugim riječima, usprkos konstantnoj prijetnji neadekvatnih zamjenskih kadrova, zašto se odgojiteljima i logopedima dodjeljuje samo po 2 stipendije, dakle ukupno 4 od 68 dodijeljenih stipendija?

Razmatra li se revidiranje postojeće distribucije dodjeljivanja stipendija kako bi se sustavno pristupilo problemu deficitarnih zanimanja?

Kakva je perspektiva povećanja upisnih kvota na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci navedena u  vašem odgovoru od 29.7.2022.? Koji su konkretni koraci u tom smislu poduzeti, a koji se planiraju?

Promišlja li se generalno o mogućnosti povećanja iznosa stipendija ili ukupnog broja stipendija kroz alternativni model stipendiranja u kojoj participiraju grad i poduzetnici?”

Pitala je Magzan i konstatirala da bi se ovakvom inicijativom omogućio veći iznos ili ukupan broj stipendija. Također bi, nakon završetka studija, stipendisti imali posao ili barem inicijalno iskustvo rada u struci.

Darovitost kao temeljni kriterij stipendija

Gradonačelnik Filipović u odgovoru na vijećničko pitanje navodi da je tijekom proteklih dvadeset i sedam godina isplaćeno 3.521 godišnjih stipendija. Temeljni kriterij za odabir ovih stipendista bila  je darovitost.

„Sklop osobina i ponašanja darovitih pojedinca omogućavaju im natprosječne rezultate u jednom ili više područja, a stipendije im olakšaju troškove školovanja. Stipendisti su izvrsni učenici i studenti te  ih većina ostvaruje pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa udovoljavajući visoko postavljenim uvjetima iz ugovora o stipendiranju. Tek neznatan broj darovitih stipendista izgubi pravo na nastavak stipendiranja“, navodi gradonačelnik i napominje da među bivšim stipendistima ima  uspješnih pojedinaca dobitnika značajnih nagrada u znanosti i umjetnosti.

„Opravdati primanje stipendije bila je možda jedna od prvih i većih odgovornosti s kojim su se daroviti stipendisti susreli u životu, te svojim radom potvrditi da zaista zaslužuju potporu i povjerenje ne samo roditelja, već i svog Grada“, navodi gradonačelnik te dodaje da je ulaganje u darovite ulog u bolju budućnost.

„Kriteriji za izbor darovitih stipendista Grada Rijeke ne uključuju socijalni faktor niti faktor deficitarnosti zanimanja, već zadržavaju faktor darovitosti kao jedino načelo stimuliranja”, kaže gradonačelnik Filipović i tvrdi da su analizom podataka o studijima i školama koje pohađaju daroviti stipendisti uočili:

„Kroz stipendiranje darovitih stipendiraju se i deficitarna zanimanja iz drugih područja, koja se ne vezuju za naše odgojno-obrazovne ustanove. Tako ove školske/akademske godine među darovitim stipendistima  bilježimo studente sljedećih fakulteta: 22 studenta Medicinskog fakulteta, četiri studenta Fakulteta za zdravstvenih studija, dva studenta Fakulteta za dentalnu medicinu, pet studenta Tehničkog fakulteta, tri studenta Farmaceutsko biokemijskog fakulteta,  tri studenta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, četiri studenta Odjela za biotehnologiju,  dva studenta Građevinskog fakulteta itd.

“Napominjem da se radi se o zanimanjima koji su od interesa za Grad Rijeku, posebice s obzirom na izražene potrebe sustava zdravstvene skrbi u vremenu pandemije“, odgovara Marko Filipović dodajući kako Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke.

„Stipendiranje deficitarnih zanimanja pomaže studentima da brže i lakše završe fakultete, a dugoročno od toga i Grad ima koristi jer će se njihovim zapošljavanjem po završetku studija zadovoljiti potrebe za kadrovima koji nedostaju. Dodjelom ovih vrsta stipendija naglasak je stavljen na potrebu za stvaranjem kvalitetnog kadra koji je deficitaran u ustanovama Grada Rijeke, a kojima je Grad Rijeka osnivač. Tim stipendijama nastoji se odgovoriti na potrebe deficitarnog kadra u ustanovama kojima smo osnivači.  Deficitarnost nekih drugih zanimanja pokriva se iz drugih resursa, od Sveučilišta pa nadalje. Grad Rijeka dijelom to čini čak i  kroz stipendiranje darovitih učenika i studenta“, kaže riječki gradonačelnik i dodaje:

Socijalni kriterij i deficitarnost manje privlačni?

„U prethodne četiri godine vidljivo je da se godišnje na natječaj za dodjelu darovitih stipendija javi oko 80-tak mladih ljudi, a dodjeljuje se više ili manje od 40-ak novih stipendija. Navedeno potvrđuje da je interes mladih Riječana za ovu stipendiju značajan, dok za stipendije po socijalnom i deficitarnom kriteriju, na natječaju za dodjelu ovih stipendija, najčešće broj prijavljenih  pristupnika natječaju odgovara broju stipendija.

Nažalost, kod deficitarnih stipendija se događa da se zbog neprijavljivanja pristupnika ili odustajanja od ove stipendije u natječajnoj proceduri, one ne dodijele prema natječaju, odnosno „ne popune“. Odjel gradske uprave za školstvo pokušava istražiti razloge slabog odaziva na natječaj za deficitarna zanimanja.

Moguće je da se mladi Riječani prijavljuju i na stipendije koju u velikom broju osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osim socio-ekonomskih i STEM stipendija, dodjeljuju se stipendije posebnim skupinama studenata u sedam kategorija, od čega najviše za deficitarna zanimanja, kao i stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, stipendije za deficitarna zanimanja koje dodjeljuje Primorsko-goranske županija i neke druge stipendije.

Za sada nije uočena potreba za povećanjem broja stipendija po socijalnom i deficitarnom kriteriju  s obzirom na broj stipendija koje se dodjeljuju i slab odaziv pristupnika. Grad je spreman pratiti potrebe mladih sugrađana za pojedinom vrstom stipendija, broj stipendista koji ostvaruju pravo na nastavak korištenja stipendije. Ovisno o proračunskim mogućnostima u konačnici može i mijenjati utvrđene kvote”, kazao je gradonačelnik.

Vezano uz perspektivu povećanja upisnih kvota na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,  člankom 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisana je nadležnost Senata, kao stručnog tijela Sveučilišta, da odlučuje o svim akademskim, stručnim, znanstvenim i umjetničkim pitanjima. To uključuje i odlučivanje o organizaciji znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti, izboru nastavnika te o razvojnim i poslovnim pitanjima.

O upisnim kvotama

Senat, u okviru svoje nadležnosti, među ostalim, utvrđuje studijske kapacitete i upisnu politiku te određuje upisne kvote. Senat Sveučilišta u Rijeci je  22. ožujka 2022. godine donio Odluku o broju mjesta za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. akademskoj godini. Njome su određene upisne kvote postojećih studija Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

„Grad Rijeka kontinuirano ističe deficit odgojiteljskog kadra te velike probleme s kojima se slijedom ovoga susreću naše predškolske ustanove. Smatramo da je jedno od mogućih rješenja ovoga problema povećanje upisnih kvota na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji se provodi pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Međutim, potrebno je voditi računa o nadležnostima uključenih tijela te autonomiji Sveučilišta. Grad Rijeka svakako će i dalje urgirati s ciljem iznalaženja rješenja za ovu goruću problematiku, u okviru svojih zakonskih ovlasti“, kaže gradonačelnik Filipović.

Za ozbiljno razmatranje

O mogućnosti povećanja iznosa ili ukupnog broja stipendija Gradonačelnik je kazao da će razmotriti prijedlog alternativnog modela stipendiranja u kojoj bi participirali Grad i poduzetnici.

Odgovor na pitanje vijećnice Magzan zaključio je rekavši da oni stipendiraju školovanje za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova kojima je Grad osnivač, kao da problem odgajatelja u vrtićima kojima Grad  jest osnivač  – ne postoji. Osim  nedostatka odgajatelja postoji i prijetnja nestručnih zamjena i za edukacijske rehabilitatore. Riječ je o deficitarnom zanimanju za koje Grad dodjeljuje tek jednu stipendiju u vrijeme kad djece s teškoćama u razvoju ima sve više.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten