Novosti

Lopača na putu prema financijskom oporavku

Psihijatrijska bolnica Lopača
Psihijatrijska bolnica Lopača i njena financijska nestabilnost aktualan je problem Grada Rijeke koji joj je osnivač, ali i PGŽ-a na čijem se teritoriju nalazi. U Lopači su preostala četiri specijalista psihijatra pa u takvim okolnostima teško funkcionira.

„Kako se zbog problema u Psihijatrijskoj bolnici Lopača misli postaviti Primorsko goranska županija?“ zanimalo je vijećnika Davora Štimca. Kao predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb  riječkoga Gradskog vijeća Štimac je već ranije pokrenuo inicijativu za rješavanje ovog pitanja.

Ugrožan opstanak bolnice

„Očigledno je da Grad Rijeka ne može adekvatno sam upravljati tom bolnicom i budućnost joj je ugrožena“, zaključio je Štimac.

Nakon više radionica u organizaciji Grada Rijeke, rješenje je ipak na tragu  partnerskog uključivanja Županije, podsjetio je Štimac dodavši da se ova gradska ustanova nalazi na području druge Općine.

Pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač najavila je skori sastanak s predstavnicima Grada Rijeke.

Lopača kao dio mreže županijskih ustanova

“Postoji namjera potpisivanja ugovora između gradske ustanove Lopače i županijskog Doma umirovljenika na Kantridi. Njime bi regulirali odnose u cilju povećanja broja mjesta za skrb o oboljelima od demencije. Drugi dio doma i dalje bi mogao biti bolnica. Time bi se pomogla održivosti Lopače”, smatra Marač.

U tijeku je izrada nove mreže pružatelja socijalnih usluga u PGŽ.  Njome će predvidjeti dodatni kapacitet i iz Lopače kako bi dobili decentralizirana sredstva s državne razine.

Već bi puno značilo da jedan dio djelatnosti Lopače bude financiran i decentraliziranim sredstvima. Ako se objedini s našim najvećim Domom na Kantridi, to bi  vodilo financijskom oporavku ustanove.“ kazala je pročelnica Marač.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten