Novosti

Što će Grad Rijeka realizirati do kraja godine?

Grad Rijeka
Bez manifestacija, projekata ili objekata što ih većinski financiraju komunalna društva, RH ili trgovačka društva u državnom vlasništvu. Zanimaju nas objekti financirani novcem iz gradskog budžeta.

„Koji će se sve projekti što se isključivo ili većinski financiraju iz gradskog proračuna, uključivši i kreditna zaduženja Grada Rijeke, dovršiti i staviti u funkciju do kraja ove godine“, pitao je u pisanom obliku vijećnik Davor Štimac gradonačelnika Marka Filipovića. Cjeloviti odgovor stigao  je tek nakon ponovnog upita.

Vijećnik Štimac je tražio da u odgovoru ne budu navedeni ni projekti niti objekti što ih većinski financiraju komunalna društva, RH ili trgovačka društva u državnom vlasništvu. Tražio je i to da  se u odgovoru ne navode tradicionalne manifestacije poput karnevala ili utrke ‘Homo si teć’ i sl.

Gradonačelnik je u odgovoru nabrojio projekte što se realiziraju u pojedinim odjelima gradske uprave.

U Odjelu za poduzetništvo ističu izgradnju komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Bodulovo . Vrijednost investicije je  11.258.233,00 kuna, a Grad  je temeljem dva natječaja ostvario bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od  8.046.392,67 kuna.

„Očekuje se da će poduzetnici, koji na natječaju otkupe građevinske parcele, u drugoj polovici ove godine krenuti u razvoj vlastitih investicijskih projekata u PZ Bodulovo.“ naveo je gradonačelnik.

U odjelu za sport i tehničku kulturu, nekoliko je kapitalnih investicija čija se realizacija planira do kraja 2022. godine.

„Riječ je o projektu zamjene umjetnog travnjaka na nogometnom igralištu Robert Komen, u vrijednosti od 2.174.951,08 kn. Potom rekonstrukcija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije dvorane SRC „3. maj“, u vrijednosti od 500.000,00 kn te izrada projektne dokumentacije uređenja SRC Zamet u vrijednosti od 250.000,00 kn.“ rekao je gradonačelnik Filipović

Odjel za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, do kraja godine, planira do kraja godine dovršetak sanacije vanjske ovojnice zgrade OŠ Centar u vrijednosti od 3.840.750,00 kn.

Iz Odjela za kulturu navode da će do kraja godine biti završena dva objekta u sklopu projekta ‘Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt’ što se financira  iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Sukladno sklopljenom Ugovoru o radovima s tvrtkom VG5 i Dodatku VIII. Ugovora, ukupna vrijednost ovih radova je 85.294.216,69 kn.

Također, u sklopu projekta ‘Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine’ čiji je nositelj Grad Rijeka, a projektni partneri Sveučilište u Rijeci i Turistička zajednica Grada Rijeke, koji se bavi obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture. Riječ je o motornom brodu Galeb i Palači Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić.

Do kraja 2022. očekuje se dovršetak broda Galeb za koji, sukladno sklopljenom Ugovoru o radovima i tri Dodatka Ugovora s tvrtkom Dalmont, vrijednost radova iznosi ukupno 61.592.201,14 kuna, dok za radove grupe II – Restauratorski radovi  na uređenju interijera, vrijednost radova iznosi ukupno 6.103.150,00 s PDV-om.“ navodi gradonačelnik Filipović.

Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem navodi da su pokrenuli projekt uvođenja e-romobila. Na javnom su natječaju odabrane tri tvrtke kojima će se, od lipnja,  tijekom iduće  dvije godine omogućiti obavljanje usluge iznajmljivanja e-romobila.

Odjel za komunalni sustav, provodi projekte gradnje komunalne infrastrukture. Donosimo kompletan popis:

 • Spoj ceste “A” na lokaciji Bok – Drenova – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – ugovorena vrijednost radova iznosi 6.071.482,40 kn sa PDV-om,
 • Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – procijenjena vrijednost radova iznosi 1.950.000,00 kn s PDV-om
 • Raskrižje Škurinjska draga – provedba postupaka radi odgovarajućeg upisa građevine u katastar i zemljišne knjige – vrijednost izvedenih radova iznosi 6.440.906,16 kn sa PDV-om od čega je MUP RH sufinancirao iznos od 2.000.000,00 kn bespovratnih sredstava + procijenjeni iznos od 116.000,00 kn za otkup zemljišta
 • Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – ugovorena vrijednost radova iznosi 8.725.966,51 kuna s PDV-om
 • Pješačka površina PP2 na Krnjevu – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – ugovorena vrijednost radova iznosi 1.328.431,88 kuna s PDV-om
 • Pješačka površina PP21 na Martinkovcu – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – ugovorena vrijednost radova iznosi 1.117.791,25 kuna s PDV-om
 • Pristupna cesta za TC Kaufland Škurinje – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – procijenjena vrijednost radova iznosi 1.700.000 kn s PDV-om
 • Pristupne ceste RZ Bodulovo sa komunalnom infrastrukturom – dovršetak gradnje i stavljanje u funkciju – vrijednost 11.258.233,00 kuna, a Grad Rijeka je temeljem dva natječaja ostvario bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od  046.392,67 kuna.

U odgovoru je gradonačelnik naveo i neke projekte čije se tek pojedine faze planiraju realizirati do kraja 2022. godine:

 • Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – provođenje postupka javne nabave, ugovaranje i početak radova na uređenju javnih površina II. i III. Faze
 • Rekonstrukcija raskrižja Ulica Vjekoslova Dukića i Tome Strižića – I. faza – izrada tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko pravne pripreme, ishođenje akta za gradnju, provođenje postupka zajedničke javne nabave s Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o. i ugovaranje javnih radova te početak izvođenja javnih radova
 • Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu – provođenje postupka javne nabava za pružanje usluge izrade tehničke dokumentacije, razrada usvojenog idejnog rješenja, ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela te izrada idejnog projekta,
 • Izgradnja sabirne ulice SU XI. (Čvor Pilepići) – I. faza – nastavak izrade tehničke dokumentacije, ishođenje potvrda (suglasnosti) javnopravnih tijela na istu, provođenje složene imovinsko pravne pripreme te ishođenje akta za gradnju.

„Svaka od potrebnih faza za realizaciju cjelokupnog projekta odvija se u određenim objektivnim rokovima predviđenim propisima kojima se uređuje gradnja, propisima kojima se uređuje javna nabava i drugim relevantnim propisima te njihovo trajanje ovisi o različitim okolnostima, poput primjerice izjavljenim žalbama u postupcima izvlaštenja ili postupcima javne nabave, kao i o postupanju različitih subjekata koji u navedenim postupcima odlučuju, a na čije postupanje Grad Rijeka ne može utjecati“, napisao je Marko Filipović  te dodao da je najvažnije odgovorno planiranje dodavši:

„Nezahvalno je u ovom trenutku ocijeniti određeni stupanj realizacije gotovosti projekata u 2022. godini budući da je moguće da će se pojedine faze projekata odvijati u kraćem razdoblju od planiranog, u kojem slučaju se isto evidentira izmjenama Proračuna i Programa“, obrazložio je gradonačelnik Marko Filipović.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten