Novosti

Slučaj Mrtvaška – kronologija borbe za život Ilovčana

Slučaj Mrtvaška - Da štima svima
Projekt dogradnje luke Mrtvaška ukida brodsku linije 311 koja život znači Iloviku. Na slučaj Mrtvaška duže vrijeme upozorava NL Ive Rinčić.

Kad je na 4. sjednici Skupštine PGŽ održanoj 29. rujna 2021. godine, na aktualnom satu Iva Rinčić Županu Zlatku Komadini postavila pitanje kako će, s obzirom na ukidanje brodske linije 311, riješiti problem odlaska srednjoškolaca s Ilovika u školu, izravno se uključila u mjesecima dugu borbu lovčana za njihova prava.

Izostao je konkretan odgovor, a Iva Rinčić odlazi na Lošinj te se na Mrtvaški sastaje s predstavnicima MO Ilovik.

Slučaj Mrtvaška
Iva Rinčić s mještanima Ilovika

Detaljno se upoznala sa svim problemima otoka što je donedavno bilježio demografski rast i prosperitet, da bi mještani, prisiljeni odlukom o premještanju njihove glavne linije prema kopnu i narušene kvalitete života, počeli razmišljati o odlasku.

Kako poduprijeti mještane, a ne zaustaviti uređenje luke?

Na 5. sjednici Skupštine PGŽ održanoj 4. studenog Nezavisna lista Ive Rinčić, u suradnji s Orjenom Petkovićem i Možemo!, podnosi Prijedlog zaključka o izmjeni projekta dogradnje luke otvorene za javni promet Mrtvaška. Traži se izvođenje radova po fazama, ostavljanje postojećeg austro-ugarskog mola te omogućavanje prometovanja državne brodske linije 311 preko luke Mrtvaška za vrijeme trajanja radova.

Također je predložena izmjena projekta kako bi se snizila visina na jednom dijelu budućeg pristaništa gdje bi mogle pristajati i manje brodice mještana.

Drugi dio ove sjednice održan je 11. studenoga kada se glasovalo o projektu Mrtvaška. Prijedlog je modificiran te su izostali konkretni rokovi i obaveze pa su članovi Skupštine NL Ive Rinčić kod glasovanja bili suzdržani. Time su htjeli upozoriti na činjenicu da nisu protiv projekta, ali da nisu zadovoljni predloženim te da staju na stranu nezadovoljnih Ilovčana koji počinju prosvjedovati.

Slučaj Mrtvaška ili – Mrtvaška politika SDP-a

Mediji sve više prate ovu temu, a novinar Novoga Lista, Damir Cupać nakon toga objavljuje tekst pod naslovom „Mrtvaška politika SDP-a“ gdje piše kako i zbog ovakvih poteza pada popularnost SDP-a.

Unatoč svemu, slučaj Mrtvaška nastavlja se tako da se uskoro pojavljuju bageri, policija, ograde. Iva Rinčić nastavlja zastupati interese Ilovčana, pa 25. studenog upućuje javni poziv na hitno i neodložno utvrđivanje odgovornosti zbog nepoštivanja zaključaka Skupštine PGŽ. Koji dan kasnije gostuje na televiziji N1, gdje temu plasira na nacionalnu razinu. Nastavlja kontinuiranu komunikaciju s predstavnicima MO Ilovik te zagovara rješavanje problema na raznim forumima te u kontaktu s medijima.

PGŽ ignorira vijećnike NL Ive Rinčić?

Iz medija, 2. prosinca doznajemo, da je održan sastanak predstavnika Primorsko-goranske županije s predstavnicima MO Ilovik, na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Malog Lošinja, Županijske Lučke uprave Mali Lošinj, Mjesnog odbora Ilovik, te članovi Županijske skupštine, ali samo iz platforme Možemo! i SDP-a: Orjen Petković, Marko Mataja Mafrići i Moren Lekan Štiglić.

Slučaj Mrtvaška

Predstavnici NL Ive Rinčić nisu pozvani, pa je poslano priopćenje u kome je među ostalim u PGŽ upućeno pitanje o kriteriju odabira sudionika navedenog sastanaka.

“U cilju da se riješi slučaj Mrtvaška, smatramo da bi županijska izvršna vlast trebala poraditi na snažnijem uključivanju predstavnika svih političkih opcija u Skupštini. Dosadašnji model rada isključivosti i neodgovornosti, koji je i doveo do situacije u kojima se Ilovčanima već 11 mjeseci narušavaju temeljna prava, odavno je trebalo napustiti. Apsolutno podržavamo hitno i neodgodivo poduzimanje daljnjih koraka rješavanja problema Mrtvaške. Istovremeno, iskazujemo nezadovoljstvo ovakvim načinom izostanka komunikacije iz Ureda Županije, te krajnje netransparentnim načinom uključivanja i isključivanja sudionika pregovora. Ujedno tražimo odgovor o kriterijima slanja poziva sudionicima sastanka, s obzirom na to, da se uzimajući u obzir druge političke procese koji se trenutno odvijaju, nepotrebno stvara klima nepovjerenja kao i sumnja u možebitnu političku trgovinu”, stoji u priopćenju što u ga potpisali predsjednica kluba nezavisnih vijećnik Iva Rinčić, predsjednik kluba Akcije mladih i Unije Kvarnera Mario Alempijević, Josip Katalinić u ime MOST-a i nezavisni član Skupštine PGŽ, Leo Pavela.

O zaključcima sastanka održanog 2. prosinca u Malom Lošinju očitovalo se i Vijeće MO Ilovik u kome stoji: „stanovnici Ilovika i dalje postavljaju ista dva zahtjeva vezano uz projekt „Mrtvaška“ (prometovanje preko Mrtvaške dok radovi traju i snižavanje buduće rive na jednom dijelu) pa u tom smislu nema nikakvih politiziranja, opstrukcija ili nejasnoća. Zahtjevi su uvijek isti, jasni i egzaktni.

Četiri prijedloga MO Ilovik za slučaj Mrtvaška

Iako vjeruju u dobre namjere PGŽ, ponuđena rješenja i dalje i ne jamče ispunjenje zahtjeva, pa traže odnosno predlažu:

1. MO Ilovik prihvaća da se na krajnjem jugozapadnom dijelu gradilišta napravi privremeno odlagalište građevinskog materijala te da se isto prilagodi za funkciju privremenog pristana dok radovi traju (u daljnjem tekstu kontaktna točka), pod uvjetom da:

  • nadležna lučka kapetanija da suglasnost za privremeno pristajanje na toj kontaktnoj točki
    izvođač da suglasnost za pristajanje na toj kontaktnoj točki do trenutka dok se ne stvore uvjeti
  • pristajemo na neku drugu lokaciju unutar luke Mrtvaška koja zbog nivoa dovršenosti radova bude moguća za naše pristajanje, kao i da se izvođač obveže održavati kontaktnu točku u funkcionalnom stanju dok radovi traju.

Ovo se traži zbog straha da se kontaktna točka napravi, a da nakon toga lučka kapetanija ili izvođač, izda zabranu pristajanja na tom mjestu, zbog sigurnosti plovidbe, gradilišta, ometanja radova i sl.

2. Da PGŽ jasno i egzaktno navede da će se budući gat sniziti u dijelu kako je to prikazano na skici što su je već dvaput dostavili nadležnima u PGŽ-u. Inzistiraju na sniženju dijela budućeg gata na strani današnjeg mola i na njega okomitoj strani u nastavku u dužini od dvadesetak metara, s tim da se omogući cirkularni promet vozilima preko tog dijela gata radi buduće opskrbe. Također traže da na vrijeme budu upoznati s novim rješenjem te, da ga zajednički potvrde i time otklone eventualne nesuglasice. Ne očekuju da će SAFU, od kojeg je u tom smislu navodno zatražen odgovor, dati egzaktan odgovor. Ako snižavanje dijela gata bude učinjeno po zakonu, dakle uz odgovarajuću izmjenu projekta, i ako potom bude ishođena uporabna dozvola, za SAFU će time cijeli projekt biti perfektuiran. EU ne financira gat čija je visina 2m, nego buduću luku i što ona više bude funkcionalna, financiranje će biti izvjesnije.

3. Da se, zbog angažmana Europskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF-a) postojeći stari austro-ugarski mol ne ruši (unatoč tome što radovi krenu) dok god ne bude izgrađen jedan trajni dio budućeg gata na kojega će moći pristajati naš linijski brod i plovila mještana. Ovo traže zbog straha da OLAF ne uskrati financiranje investicije, radovi zbog toga stanu, a stari mol o kojemu Ilovčanima ovisi život bude srušen.

 

4. Ispunjenje točke 1. zahtjeva omogućit će da sadašnja državna linija 311 Ilovik – Mali Lošinj, koja plovi 3 puta dnevno, na toj liniji bude reducirana na jednom dnevno, a da se istovremeno uspostavi lokalna taxi linija ili linija drugog naziva na relaciji Ilovik – Kontaktna točka (Mrtvaška) koja bi plovila 3 puta dnevno.

Naručitelj te linije bio bi Grad Mali Lošinj, kako nam je to na održanom sastanku rečeno. Najkvalitetnijim rješenjem, zbog mogućnosti prihvata putnika i mogućnosti pristajanja na kontaktnu točku bio današnji linijski brod Tim – G, smatraju Ilovčani, jer je namjenski kupljen baš za Mrtvašku , zbog toga što nema gaza pa može pristajati tamo gdje inače pristaju brodovi od oko osam, devet metara dužine, a ima dovoljno prostora za putnike i teret. Za njegovo sigurno pristajanje potreban je pristan dužine cca 2/3 dužine broda, dakle nekakvih 10 m, što ionako mora biti učinjeno već i zbog manjih plovila mještana.

Temeljem analize brodara Porat Ilovik d.o.o., ukupni trošak sveobuhvatne povezanosti Ilovika i otoka Lošinja u opisanom slučaju iznosio bi danas ugovoreni iznos s AZOLPP-om (1.260.000,00 kn godišnje) + 32.000,00 kn mjesečno, s time da bi otpao trošak prijevoza učenika, dodatne katamaranske linije i Jadrolinijinog broda Tijat.

SLUČAJ MRTVAŠKA: ZAKLJUČAK MO ILOVIK
“Dodatnim elaboriranjem prijedloga PGŽ-a koji su odredili dobar smjer, precizno smo izrazili što treba učiniti za rješenje problema. Za ispunjenje zahtjeva pod točkom 2. i 3. ne treba nikakvo vrijeme, već samo donošenje odluke da će se navedeno napraviti. Za ispunjenje zahtjeva pod točkom 1. potrebno je kontaktirati nadležnu lučku kapetaniju i izvođača radova i od njih dobiti suglasnosti, odnosno za sada, od lučke kapetanije uvjete koji trebaju biti ispunjeni kod izvedbe budućeg deponija viška građevinskom materijala i njegove prilagodbe za privremeni pristan, kako bi, kada se isti napravi, kapetanija dala suglasnost za privremeno pristajanje. Procjenjujemo da je za kontakte s kapetanijom i izvođačem u opisanu svrhu potrebno najviše tjedan dana. Nakon toga bi Grad treba izrazito svoju volju za angažiranjem lokalne taxi linije”, stoji u zaključcima MO Ilovik te na kraju traže da ih PGŽ u pisanoj formi obavijeste prihvaćaju i njihove zahtjeve, te da im dostave suglasnost Lučke kapetanije i izvođača.

Županijska vijećnica Iva Rinčić i NL nastavit će se baviti slučajem Mrtvaška, a svoj doprinos borbi za Ilovik možete dati i vi.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten