Novosti

Siromaštvo i socijalna isključenost djece na urbanom području Rijeke

Siromaštvo i socijalna isključenost - pitanje Maše Magzan
Planira li Grad Rijeka izraditi Strategiju socijalne skrbi vezanu uz izazov siromaštva i socijalne isključenosti djece na urbanom području Grada Rijeke - pita gradska vijećnica Maša Magzan.

Planira li Grad Rijeka izraditi Strategiju socijalne skrbi vezanu uz izazov siromaštva i socijalne isključenosti djece na urbanom području Grada Rijeke? Pitala je to u pisanoj formi nezavisna vijećnica Maša Magzan riječkoga gradonačelnika Marka Filipovića.

Rezultati istraživanja prezentirani na konferenciji 27. travnja 2022. upozoravaju na nedostatak strateških planova i potrebu za primjerenijim mjerama javnih politika i institucionalnih praksi vezanih uz siromaštvo djece i obitelji upozoravaju na nedostatak strateških planova i potrebu za primjerenijim mjerama javnih politika i institucionalnih praksi vezanih uz siromaštvo djece i obitelji.

Prenosimo integralnu verziju odgovora objavljenog na mrežnim stranicama Grada Rijeke:

Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb poznati su rezultati istraživanja o siromaštvu djece i obitelji na području Rijeke i Gospića, jer su predstavnici Grada Rijeke u tome sudjelovali kao partneri. Prepoznavanje problema siromaštva djece i obitelji, kao i podrška u našim nastojanjima da unapređujemo gradski Socijalni program uistinu je hvalevrijedna, neovisno o političkom ili bilo kojem drugom opredjeljenju. Fokusiranje na pojedini socijalni problem iz različitih izvora i perspektiva ima zasigurno veće mogućnosti rješavanja.

lako je evidentno da Grad Rijeka nema formalno usvojenu strategiju socijalne skrbi za siromašne i socijalno isključene skupine, važno je naglasiti daje socijalna politika važan dio glavnih strateških dokumenata Grada Rijeke.

O postojanju svojevrsne neformalne strategije svjedoči činjenica da je socijalna politika u Gradu Rijeci itekako utemeljena na relevantnim pokazateljima te da je proaktivna koliko god to dopuštaju proračunska sredstva.

Naime, Grad Rijeka redovito prati sve dostupne službene statističke podatke, primjerice Državnog zavoda za statistiku, HZMO-a i druge, a periodički organizira i evaluacijska istraživanja potreba i zadovoljstva korisnika svojih socijalnih mjera.

Temeljem spomenutih pokazatelja, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke dinamično se mijenja u smislu uvođenja novih vrsta pomoći, povećanja opsega pomoći ili prepoznavanja novih skupina korisnika koje kao zajednica trebamo zaštititi.

Grad Rijeka posebno je osjetljiv na dječje siromaštvo i socijalnu isključenost, o čemu svjedoči činjenica da je najveći broj postojećih socijalnih mjera usmjeren upravo njima i obiteljima te da sufinanciramo i niz projekata i programa partnerskih organizacija kojima je cilj zaštititi djecu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, zbog izloženosti siromaštvu, poteškoćama u razvoju ili nasilju i si.

Za istaknutije da su naši predstojeći planovi evaluirati sadašnje socijalne mjere iz perspektive korisnika, nakon čega možemo razmatrati razvoj tog specifičnog strateškog dokumenta koji bi, osim djece i obitelji, svakako trebao biti usmjeren i na druge osjetljive skupine građana.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten