Novosti

Projekt garaže na parkiralištu Podpinjol

Projekt garaže na parkiralištu Podpinjol - Da štima svima
Rijekaprojekt izrađuje projekt Projekt garaže na parkiralištu Podpinjol, stoji u odgovoru gradonačelnika Marka Filipovića vijećniku Marinu Račiću.

S obzirom na to da je na srpanjskoj sjednici riječkoga gradskog vijeća direktor KD Rijeka plusa spomenuo kako je pri kraju projekt garaže na parkiralištu Podpinjol vijećnik Marin Račić poslao je gradonačelniku pitanje tko izrađuje projekt te ga zatražio na uvid kada projekt  bude dovršen.

TD Rijeka plus d.o.o. provelo je postupak nabave za izradu idejnog projekta nadogradnje etažnog parkiranja Podpinjol. Naručitelj je natječaj objavio na svojim mrežnim stranicama  te u Novom listu.

„Po kriteriju najniže cijene odabrana  je ponuda Rijekaprojekta“, odgovorio je gradonačelnik Marko Filipović dodavši da je s Rijekaprojektom sklopljen ugovor s rokom izvršenja do 1. rujna ove godine.

Projekt garaže na parkiralištu Podpinjol Da štima svima

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten