Novosti

Crni dim s Rujevice – problem koji ostaje nerješiv za Grad Rijeku

Crni dim s Rujevice
Gradonačelnik Filipović u odgovoru vijećniku Štimcu tvrdi da je crni dim s Rujevice problem koji nastaje zbog nezakonitih aktivnosti. Inspekcija zaštita okoliša u potpunosti se ograđuje od bilo kakvog postupanja.

Građani Rijeke često primjećuju, da iz romskog naselja na Rujevici dopire crni dim i neugodan miris spaljenih guma. Crni dim s Rujevice je problem o kojem se već pisalo i s kojim su upoznate i nadležne gradske službe, pa je nezavisni vijećnik Davor Štimac poslao upit gradonačelniku Marku Filipoviću.

„Zašto Grad Rijeka godinama tolerira skupljanje i paljenje štetnog otpada na Rujevici, neposredno kraj reciklažnog dvorišta i zašto ne reagira na brojne pritužbe okolnih stanovnika?“ upitao je Štimac.

Crni dim s Rujevice - Da štima svima

Bez odgovora inspekcijskih službi

„Direkcija za komunalno redarstvo u više je navrata o tome  obavijestila nadležnu Inspekciju zaštite od požara i civilne zaštite i vatrogastva pri Ministarstvu unutarnjih poslova, kao i Inspekciju zaštite okoliša. Ujedno su te inspekcije zamoljene da Gradu Rijeci dostave povratnu informaciju o poduzetim radnjama koje su, nažalost, izostale“, stoji u odgovoru riječkoga gradonačelnika.

Tijekom proteklih godinu dana Vijeću romske nacionalne manjine u više su navrata upućeni dopisi vezano uz ovaj problem. Također su im detaljno naveli što su sve nadležne gradske službe do sada poduzele kako bi tamo spriječile komunalni nered.

Veliki troškovi za sanaciju komunalnog nereda

„Podsjećam, da je šest velikih kamiona i roll kontejnera iz okruženja Reciklažnog dvorišta u prvih nekoliko mjeseci prošle godine odvezlo ukupno 36 tona otpada. Financijski je to Čistoću, samo za zbrinjavanje otpada, bez troškova radne snage, mehanizacije i prijevoza, koštalo više od 40.000,00 kuna“, navodi Marko Filipović.

Dobar zakon i loša provedba

Prema Odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru, na području Primorsko-goranske županije, od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru. Iznimno se to smije, uz pisani zahtjev i odobrenje Javne vatrogasne postrojbe te organizirano vatrogasno dežurstvo.

Ako loženje vatre nije prijavljeno, Policijska uprava primorsko-goranska ovlaštena je protiv počinitelja podnijeti obavezni prekršajni nalog. Novčane kazne su od 500 do 1.000  kuna za fizičku osobu; od 2.000 do 10.000 kuna za pravnu osobu, odnosno od 1.000 do 5.000 kuna za fizičku osobu obrtnika.

Zakonom o zaštiti od požara propisane su  i kazne za osobe koje izazivaju požare. Prekršajna novčana kazna za fizičku osobu koja izazove požar iznosi od 15.000 do 150.000 kuna, a može se kazniti i zatvorom do 60 dana.

U slučaju izazivanja požara iz nehaja kazna može bit od 2.000 do 15.000 kuna. Pravna osoba koja propustom izazove požar za taj prekršaj kažnjava se novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna, a odgovorna osoba u tvrtki od 2.000 do 15.000 kuna.

Crni dim s Rujevice - Da štima svima

Crni dim s Rujevice – prebacivanje odgovornosti

Inspekcijski nadzor nad primjenom zakonskih odredbi trebali bi provoditi inspektori Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Inspekcija za vatrogastvo.

„Inspekcija zaštite okoliša je također u više navrata obaviještena o onečišćenju zraka zbog paljenja i dima. Ona ima ovlasti za kontrolu onečišćenja zraka, kao i provjeru jesu li osobe koje se bave paljenjem otpada uopće registrirane za obavljanje takve djelatnosti, odnosno posjeduju li odgovarajući akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. O rezultatu provedenog nadzora Komunalno redarstvo nikada nije obaviješteno“, odgovorio je gradonačelnik Filipović

Inspekcija zaštite okoliša ograđivala se i pozivala na ranije važeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji je propisivao, da je jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanje tako odbačenog otpada.

„To je je točno kao i činjenica, da je Inspekcija nadležna u pogledu onečišćenja zraka, ali očito nije postojala namjera za postupanjem“, kazao je riječki gradonačelnik.

Od 31. srpnja 2021. godine je na snazi novi  Zakon pa se Inspekcija sada poziva na odredbu kojom je propisano da nadzor nad njegovom primjenom kao i nad propisima koji proizlaze iz tog zakona  provodi JLS.

Da štima svima

Loša suradnja s nadležnim institucijama

„Donošenjem novog Zakona problematika spaljivanja otpada, koja do sada nije bila u nadležnosti Komunalnog redarstva, sada jest, pa se sada Inspekcija zaštita okoliša u potpunosti ograđuje od bilo kakvog postupanja, iako po pitanju onečišćenja zraka i dalje za to ima ovlasti“, kaže Marko Filipović o slučaju crni dim s Rujevice.

Gradonačelnik se poziva na lošu suradnju s nadležnim institucijama, ali tvrdi, da Direkcija za komunalno redarstvo redovito nadzire kritična mjesta.

„Provode se redovite i izvanredne višekratne kontrole, s ciljem sprečavanja aktivnosti prikupljanja otpada, njegovog paljenja i daljnjeg zbrinjavanja putem ovlaštenog sakupljača, i poduzimanja mjera prema počiniteljima, koje uključuju njihovo prekršajno sankcioniranje i izdavanje naloga za uklanjanje prikupljenog otpada”, odgovara Marko Filipović.

Time smatraju, da Grad u okviru svojih ovlasti i mogućnosti, čini sve za rješavanje problema.  Također smatraju, da problem ne mogu riješiti samostalno bez institucija koje odgovornost prebacuju isključivo na Grad Rijeku.

“Riječ je  o specifičnoj situaciji, s obzirom na lokalitet na kojemu se odvijaju ove, po svemu sudeći, nezakonite aktivnosti, kao i činjenica, da su počinitelji pripadnici romske nacionalne manjine“, tvrdi gradonačelnik Marko Filipović.

Više od milijun kuna godišnje za sanaciju divljih deponija

„Plato na području Rujevice je očišćen prije 20 dana. Pristupna cesta prema reciklažnom dvorištu u posljednjih  je šest mjeseci čišćena u dva navrata te je uklonjeno gotovo 200 kubnih metara otpada“, stoji u gradonačelnikovom odgovoru  na pitanje vijećnika Štimca.

Grad Rijeka godišnje za sanaciju divljih deponija utroši više od milijun kuna.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten