Novosti

Predlažemo odgodu glasovanja o prodaji zemljišta na Žabici

Predlažemo odgodu glasovanja o prodaji zemljišta na Žabici - Da štima svima (1)
Pripremljena dokumentacija za raspravu o temi je manjkava, a tema izgradnje kolodvora još je jedna od rovovskih bitaka između HDZ- a i SDP-a

Građani grada Rijeke već više od dvadeset godina čekaju izgradnju autobusnog kolodvora. Prije petnaestak godina je u tu svrhu Grad otkupio zemljište na Žabici te je napravljen projekt koji do danas nije realiziran.

Prodaja gradskog zemljišta o kojoj bi vijećnici trebali odlučivati na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća, nije bio željeni model koga bismo zagovarali. No nakon neuspješnih pokušaja s drugim modelima, poput javno – privatnog partnerstva, koncesije ili ustupanja prava građenja, riječki gradonačelnik je objavio da konačno postoji jedan jedini interesent – privatni investitor, koji je voljan svoj kapital uložiti u ovaj projekt, ako mu Grad proda zemljište.

Gradonačelnik Filipović pogrešno nas je informirao

Tražili smo i dobili nacrt ugovora o kupoprodaji kojim su definirane obaveze investitora. Osim izgradnje samog objekta u zadanom roku njime je obuhvaćeno i uređenje dvotračne ceste koja objekt povezuje s Rivom, kao i uređenje postojećeg trga Žabice. To je trebalo značiti da će građani konačno dobiti ono što su željeli, a Grad bi umjesto zaduživanja uprihodio više stotina milijuna kuna.

Način na koji nam je predstavljen model izgradnje kolodvora značio je da vijećnici moraju birati: ili da se na prostoru zapadne Žabice i dalje ne dogodi ništa ili da se zemljište proda i konačno izgradi kolodvor s pratećim sadržajem.

Razmatrali smo pri tom i potencijalne probleme. Bili smo, pod određenim uvjetima, spremni poduprijeti potpisivanje toga ugovora koji je sačinjen uz prilično dobra jamstva. Na žalost, prodaja zemljišta omogućila bi privatnom investitoru potpunu kontrolu i nad parkiralištem i cijenama parkiranja.

U zadnji smo čas doznali informacije koje upozoravaju na to da nas je gradonačelnik Filipović, nudeći prodaju zemljišta kao jedinu moguću opciju za izgradnju kolodvora, pogrešno informirao.

Razmotriti financiranje prema kojem Gradu ostaje dio vlasništva

Ravnatelj Uprave za EU fondove i strateško planiranje u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Damir Šoštarić najavio je, dva dana uoči sjednice Gradskoga vijeća, da će novi operativni programi omogućiti financiranje takvih projekata do 2027. godine.

Rekao je da su i do sada imali mogućnost financiranja kolodvora, ali su se odlučili preseliti ga u novi operativni program koji predviđa rekonstrukciju postojećih i gradnju novih kolodvora. Očekuje da bi početkom 2023. godine bio objavljen javni poziv za takve projekte. Uvjeti za financiranje bit će zrelost samih projekata.

Programom dodjele državnih potpora predviđeno je osiguravanje do 20 milijuna eura, a ako je riječ o višem iznosu, on će prolaziti provjeru. U studiji projekta treba odvojiti troškove za kolodvor te se bespovratnim sredstvima, rečeno je, može sufinancirati realizacija projekta Zapadna Žabica. Rijeka ima mogućnost kandidirati takav projekt na javni poziv, poručuju iz resornog Ministarstva.

Stoga treba razmotriti i model financiranja koji ostavlja mogućnost Gradu da ostane u dijelu vlasničke strukture za javne prostore, a da sredstva za to namakne iz EU fondova i državnog proračuna. Ulaganje u komercijalni dio projekta može ostvariti u suradnji s privatnim investitorom zainteresiranim za komercijalni dio parkinga, trgovačke i poslovne prostore.

Podržavamo najbolji model izgradnje autobusnog kolodvora

Predlažemo da se u najkraćem roku napravi studija isplativosti koja bi utvrdila najpovoljniji model. Uz najnovija saznanja, treba započeti razgovor zainteresiranih strana, a do tada odgoditi odlučivanje o ovoj točki.

I dalje podržavamo najbolji model rješenja za izgradnju autobusnog kolodvora, ali to uključuje usporedbu nekoliko opcija. Ne bježimo od mogućnosti da je model prodaje zemljišta investitoru možda najkvalitetniji, ali to u ovom trenu ipak ne znamo. Zato predlažemo odgodu glasovanja o predloženoj točki o prodaji zemljišta na Žabici. Pripremljena dokumentacija za raspravu o temi je manjkava, a tema izgradnje kolodvora još je jedna od rovovskih bitaka između HDZ- a i SDP-a.

Ne pristajemo na pritisak SDP-a koji u slučaju Žabica nudi jedno rješenje i odluku po modelu sve ili ništa. Simptomatičnom smatramo i HDZ-ovu igru čuvanja „asa (informacije iz Ministarstva) u rukavu“ do zadnjeg trena. Stoga ocjenjujemo da treba stati na loptu. Ne popuštamo pod pritiskom da odluka o Žabici mora biti donesena sada ili nikada. Građani su realizaciju projekta čekali dvadeset godina i neće se ništa dogoditi ako svi zajedno pričekamo kako bi gradski vijećnici mogli donijeti informiranu odluku u najboljem interesu građana,
Da štima svima
Davor Štimac
Iva Rinčić
Marin Račić
Maša Magzan

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten