Novosti

POS stanovi će se graditi, nepoznati rokovi za nove natječaje za liste

POS stanovi u Rijeci
Na pitanje vijećnice Rinčić što je s projektom POS stanovi, gradonačelnik Filipović odgovara da on ide. No zadnja prijava na liste je iz 2013.

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke priprema projekt POS Zamet za koji je arhitektonsko-urbanistička studija izrađena 2020. godine. Cilj Studije bio je ispitivanje prostorne mogućnosti lokacije te izrada idejnih varijanti arhitektonskih rješenja višestambene građevine. Odabranom najpovoljnijom varijantom predviđena je izgradnja 25 stanova na toj lokaciji, stoji u odgovoru gradonačelnika Marka Filipovića na pitanje vijećnice Ive Rinčić što se događa s projektom POS stanovi u Rijeci.

Zadnji je poziv za prijavu na liste bio je 2013. godine za osnovnu, a onda 2015. i za dopunsku listu, kada je trebala započeti izgradnja stanova na Martinkovcu. Radovi su započeli u srpnju 2021. godine, a predviđeni rok završetka je kraj 2022. Planirana je izgradnja 90 stanova, dok je na listama sedamstotinjak zahtjeva.

POS stanovi na Martinkovcu

“Osim što mnogi neće biti uopće u prilici realizirati svoje stambeno pitanje izgradnjom stanova na Martinkovcu, postoji velik broj ljudi koji se tijekom proteklih sedam do devet godina nisu ni mogli prijaviti. S obzirom na dugotrajnost postupka te objektivno velike potrebe za novim i dostupnim stambenim rješenjima, molim odgovor što Grad trenutno poduzima u smislu pronalaska i rješavanje dokumentacije za nove lokacije”, stoji u vijećničkom pitanju Ive Rinčić

Također je pitala u kojoj su fazi realizacije planovi za nove lokacije POS-ovih stanova te kad je u planu možemo natječaj za nove liste.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio, da je trenutno u završnoj fazi i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, vezanih uz još jednu manju parcelu na Zametu.

“Natječaj za projektiranje i gradnju, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira objaviti tijekom ove godine”, stoji u odgovoru riječkoga gradonačelnika.

“Također, trenutačno je u tijeku prodaja stanova koji se grade na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Odmah po okončanju prodaje svih stanova na ovoj lokaciji, Grad Rijeka planira započeti postupak formiranja nove Liste reda prvenstva za kupnju stanova”, poručio je Marko Filipović.

Nove lokacije za poticanu stanogradnju

Gradonačelnik Filipović je odgovorio, da su nove lokacije za Društveno poticanu stanogradnju u Rijeci, predviđene unutar nekoliko gradskih područja. Detaljnim planom uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase predviđeno je proširenje postojećega stambenog naselja Škurinjska Draga, u opsegu do 300 novih stanova, stoji u pisanom odgovoru na vijećničko pitanje Nove višestambene građevine predviđene su i na području Rujevice za koje je izrada Urbanističkoga plana uređenja u završnoj fazi.

“Ove planove Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem naglašava radi značajnog udjela zemljišta u gradskom vlasništvu unutar područja njihovog obuhvata. Osim izgradnje stanova po modelu Društveno poticane stanogradnje, razmatraju se i drugi modeli kojima bi se mladima omogućilo pristupačno stanovanje bilo putem najma, bilo gradnjom stanova koji bi bili vlasništvo jedinice lokalne samouprave, s mogućnošću stjecanja privatnoga vlasništva po povlaštenim uvjetima”, rekao je gradonačelnik Filipović , ali bez konkretnih rokova za POS-ove liste, kao i za gradnje po drugim modelima u razmatranju.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten