Novosti

Odgovori gradonačelnika Filipovića postali su forma bez sadržaja

Riječki Gradonačelnik Marko Filipović, poštujući poslovnik, na pitanja vijećnika odgovara u zakonskom roku. Problem je što poslovnik izričito ne kaže da odgovor mora imati konkretan sadržaj i smisao.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović zasut je vijećničkim pitanjima i na aktualnom sati i u pisanoj formi. Međutim, odgovori gradonačelnika Filipovića postali su forma bez sadržaja.

Naime, dok u medijima pratimo što se događa s novim sustavom prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Zagrebu, građani višestambenih zgrada u Rijeci o riječkom novom modelu još uvijek ne znaju ništa. Nezavisna vijećnica Iva Rinčić pitala je riječkoga gradonačelnika: „Koji su novi rokovi postavljanja spremnika, na koje lokacije će biti smješteni te koja je cijena ugradnje spremnika za otpad?“

Odgovori gradonačelnika Filipovića bez traženih podataka

U odgovoru gradonačelnika Marka Filipovića nema traženih podataka, kao ni o zapremni spremnika niti budućoj dinamici njihova pražnjenje.

Podjela individualnih spremnika za otpad građanima Rijeke i okolice koji žive u obiteljskim kućama obavlja se prema planu predstavljenom u travnju prošle godine, tvrde u riječkoj gradskoj pravi. Do sada  je korisnicima na području 22 mjesna odbra podijeljeno više od 23 i po tisuće spremnika za otpad: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton, te žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Veličina spremnika određena je prema broju članova pojedinog kućanstva. Kompletan odgovor  na pitanje vijećnice Ive Rinčić možete pročitati ovdje.

Inače, ni sam SDP u Rijeci ne vodi računa o tome da grad bude čišći, o čemu više pročitajte ovdje.

Odgovori gradonačelnika Filipovića postali su forma bez sadržaja 1

Reorganizacija gradske uprave

Ništa konkretniji gradonačelnik nije bio ni u odgovoru na pitanje vijećnice Rinčić o najavljenoj reorganizaciji gradske uprave.

“Koji su glavni ciljevi i koje inovacije upravljanja gradom predviđa reorganizacija? Kako će se odraziti na broj djelatnika i djelatnosti?  Je li izrađena studija troškova i ušteda i koji su rokovi provedbe?”

Odgovor bez sadržaja na postavljeno vijećničko pitanje pročitajte ovdje.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten