Novosti

Od vrtića na Rastočinama ni V

od vrtića na Rastočinama ni V
O planiranoj izgradnji dječjeg vrtića na Rastočinama, gradonačelnik u odgovoru na vijećničko pitanje nije rekao ništa.

Nastavak priče, započete prije dvanaest godina, o više desetaka milijuna eura vrijednom projektu što se trebao realizirati na Rastočinama, bio je predmet interesa i vijećničko pitanja nezavisne Ive Rinčić. Prema svemu sudeći – od vrtića na Rastočinama ni V.

„Na mjestu propale riječke tvrtke, čiji je komercijalni direktor nekada bio današnji župan Zlatko Komadina, trebao je nastati stambeno-poslovni kompleks s garažom i dječjim vrtićem“, podsjetila je vijećnica Rinčić.

Na kolegiju gradonačelnika, 2010. godine je pročelnik Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje prostorom, Srđan Škunca izjavio je da se realizacijom Detaljnog plana uređenja, zbog izgradnje podzemne garaže,  konačno rješava problem nedostatka parkirnih mjesta u »eševima«, kao i to da je sastavni dio plana i izgradnja dječjeg vrtića za dvjestotinjak djece.

Trebao se graditi vrtić i dio stambeno poslovne zone

„Tadašnji je gradonačelnik najavio, da izgradnja počinje krajem 2010. Tvrtka Energoplan je pak nakon toga najavila kako građenje počinje fazno u prvoj polovici 2011. Najprije se trebao graditi vrtić i dio stambeno poslovne zone s garažom. Ništa od toga se nije dogodilo”, kaže Rinčić.

“U srpnju 2019. sve je na prostoru bivšeg Instalatera sravnjeno sa zemljom. Pitanje o priči započetoj prije 12 godina glasi: Hoće li se na tom prostoru konačno nešto stvarno izgraditi“, upitala je Iva Rinčić.

„Odgovor na ovo pitanje vrlo je kompleksan“, rekao je Marko Filipović dodavši da se sjeća 2008. godine kada je kao tadašnji član Poglavarstva za urbanizam sudjelovao u razgovorima s investitorima. Oni su tada, prema njegovim riječima, insistirali na donošenju Detaljnog plana uređenja prostora zbog namjere da grade multifunkiconalni objekt koji bi se sastojao od garaže i tri stambena tornja.

„Oni su tu lokaciju kupili od bivšeg Instalatera, dakle riječ je o privatnom vlasništvu s tim da je Grad Rijeka jedan dio te parcele zamijenio za drugu lokaciju na Trsatu. I dalje je na istom dijelu ove parcele planirana izgradnja vrtića. To je i danas tako sukladno planovima“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Objasnio je da je 2008. godine bila financijska kriza te je investitor pokušao naći rješenja za optimizaciju projekta. Nešto kasnije teren je raščišćen te su izvršena geomehanička ispitivanja kao preduvjet za projektiranje.

O izgradnji vrtića gradonačelnik nije rekao ništa

Jedno je vrijeme projekt bio istaknut na web stranici investitora kao  njihov važan projekt, no u proteklih godinu dana otkako sam na funkciji gradonačelnika, nije bilo kontakta s njihove strane.

Realizacija ovisi o privatnom investitoru i njegovoj dinamici, a gradonačelnik je na aktualnom satu izjavio da ih je pokušao kontaktirati, ali da nisu iskazali volju za početak gradnje.

„To ne znači da se projekt u neko dogledno vrijeme ipak neće realizirati. Za njega postoji sve što je bila zadaća Grada Rijeke: plan je donesen i sukladno planu se mogu ishoditi lokacijska i građevinska dozvola te pristupiti građenju“, odgovorio je Marko Filipović.

O izgradnji dječjeg vrtića na Rastočinama, gradonačelnik u odgovoru na vijećničko pitanje nije rekao ništa.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten