Novosti

Nered na području bivšeg autokampa Preluk

Nered na području bivšeg autokampa Preluk
Nezavisnog vijećnika Davora Štimca zanimalo je tko je odgovoran za nered na području bivšeg autokampa Preluk. Stručne službe Grada, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, kontinuirano prate stanje na terenu, kaže gradonačelnik Filipović.

Prema Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, gradonačelnik donosi Plan upravljanja pomorskim dobrom za kalendarsku godinu. Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu predviđen je iznos od 55.000,00 kuna za održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka te iznos od 200.000,00 kuna za uređenje plažnog pojasa kampa Preluk. Nezavisnog vijećnika Davora Štimca naime zanimalo je tko je odgovoran za nered na području bivšeg autokampa Preluk.

Nered na području bivšeg autokampa Preluk

„Stručne službe Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, kontinuirano prate stanje na terenu kako bi se upravljanje pomorskim dobrom odvijalo na odgovarajući način te je upravo navedenim stalnim praćenjem stanja utvrđeno da je pred sezonu kupanja došlo do pojačanih potreba za redovnim održavanjem duž pomorskog dobra“, odgovara gradonačelnik Marko Filipović.

Nered na području bivšeg autokampa Preluk

Kaže da zbog toga predviđena sredstva za uređenje površine bivšeg autokampa uoči sezone kupanja neće utrošiti  u tu svrhu, nego će ih rasporediti za redovno održavanje svih površina duž pomorskog dobra.

„Prostor sanitarnog čvora detaljno će se očistiti, deratizirati i zatvoriti kako bi se onemogućilo daljnje onečišćenje i devastiranje objekta. U sklopu redovnog održavanja plaža, izvest će se nadohrana plaže šljunkom te će se sanirati pristupno stubište do nje“, navodi gradonačelnik.

Nered na području bivšeg autokampa Preluk

Do kraja svibnja na tom će području nadležne službe obaviti  košnju trave i nepoželjne vegetacije te ukloniti komunalni otpad.

“Unatoč redovnom održavanju pomorskog dobra koji uključuje košnju trave i uklanjanje otpada te zatvaranju sanitarnog čvora, radi sprječavanja daljnjeg onečišćenja i devastiranja objekta, stanje na tom prostoru uvelike ovisi o postupcima građana i njihovom odnosu prema okolišu”, poručuje gradonačelnik Filipović.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten