Novosti

Maša Magzan: Potreban nam je konsenzus za nove kulturne strategije

Maša Magzan

Gradska vijećnica Maša Magzan i predsjednica Odbora za kulturu Grada Rijeke predstavila je zaključke Odbora koji je usvojio Prijedlog proračuna za 2022. godinu u segmentu kulture. Taj dio Odbor ocjenjuje prihvatljivim, kao i rebalans za 2021., uz konsenzus o potrebi donošenje nove kulturne strategije kao i promjene u ciklusu planiranja, financiranja i upravljanja kulturom.

Maša Magzan: Treba odgovoriti na nove potrebe građana

“Odbor predlaže korištenje novih modela civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima kulture koji postoje kao rezultat projekta Žiroskop, ali se trenutno ne primjenjuju aktivno. Treba istražiti i kapacitete kulturnog sektora, odgovoriti na nove potrebe građana i predstavnika kulturne scene te uključiti više dionika u promišljanje nove kulturne politike”, naglasila je Maša Magzan.

“Prema zaključcima tematske sjednice održane 22.studenoga ove godine, Odjeli za kulturu i za financije trebali su se usuglasiti i do 10 prosinca dostaviti konkretan plan s načinom i rokovima sanacije duga kazališta. Iako taj plan sanacije postoji kao obaveza prema Državnoj reviziji već više od pola godine, na Odboru za kulturu održanom 10.prosinca doznajemo da da dogovora nema te, da Odjel za financije nema informacije kojima raspolaže Odjel za kulturu.

“Odbor za kulturu Grada Rijeke suglasan je s programom javnih potreba u kulturi”, kazala je Maša Magzan, “kao i s rebalansom za 2021.”

Uskoro nova tematska sjednica

Jasan  je stav Odbora za kulturu i resornog odjela gradske uprave, o tome da je nužna nova strategija. Treba preciznije definirati kriterije i strukturu Javnih potreba u kulturi. Uskoro slijedi još jedna tematska sjednica Odbora s predstavnicima kulturnih vijeća. Treba odgovoriti na niz pitanja, među kojima su :

  • Prati li struktura Javnih potreba u kulturi potrebe i trendove sugrađana?
  • Koji je učinak programa Javnih potreba u kulturi?
  • Kako motivirati mladež i nove udruge da se prijavljuju i konkuriraju starim “power userima”?
  • Kako osigurati sustavan razvoj strateški definiranih dijelova kulturne scene?

Raspodjela sredstava spomeničke rente za 2022.

Kad je riječ o planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu, kao i rebalansu za 2021. Maša Magzan ocjenjuje da je naglasak na nedostatku održivog razvoja kulturno-povijesnih cjelina.

Maša Magzan

“Prihodi od spomeničke rente ne koriste se svrhovito. Treba nam obnova gradske jezgre, pročelja zgrada i javnih prostora odnosno trgova i parkova!”, rekla je Magzan.

Podsjetila je i na pitanje projekcije ukupnih troškova Galeba s obzirom na 4 izvora financiranja i trajanje projekta obnove te dodala da će odgovor dobiti u pisanoj formi. Dobrom vijest smatra dobiveni podatak, da za brod Galeab u 2022. neće biti novih financiranja.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten