Novosti

Građevinske improvizacije na plažama Pećina

Plaže na Pećinama na udaru građevinske improvizacije
Građani višekratno upozoravaju gradsku upravu na problem neprimjerenog uređenja plaža na Pećinama. Nadležni redovito odgovaraju da nema novca za sanaciju.

Tijekom jedne pa i više godina ne mogu biti  realizirani svi zahvati što ih predlažu  građani  iz raznih dijelova Rijeke. Projektima i programima gradskih odjela i mjesnih odbora moraju biti uvršteni u proračun. Stoji u suhoparnom odgovoru gradonačelnika Marka Filipovića na pitanje nezavisne vijećnice Maše Magzan o stanju gradskih plaža na Pećinama. Promoviraju se kao najljepše u gradu, ali se plaže na Pećinama ne održavaju na odgovarajući način, smatra vijećnica iz Udruge Da štima svima.

romoviraju se kao najljepše u gradu, ali se plaže na Pećinama ne održavaju na odgovarajući način

Temeljem pritužbi građana i priloženih fotografija Maša Magzan je pitala:

„Zbog čega rekonstrukcija plaže br. 2 na Pećinama nije nikad završena i postoji li plan dovršetka radova? U međuvremenu je more odnijelo bočne stepenice što je estetski neugledno, a usput predstavlja opasnost pri ulasku u more.“

Građani su više puta upozoravali gradsku upravu da su plaže na Pećinama postale neugledne, a od nadležnih su dobivali odgovor da nema novca za sanaciju.

Plaže na Pećinama sa žičanim improvizacijama

„Koja je svrha inzistiranja na ružnim žičanim improvizacijama koje se uporno obnavljaju na Pećinama? Osim što je protiv svih estetskih kriterija, ova žica u kombinaciji sa neurednim okruženjem i nedovršenim pristupom zaista nije reprezentativna slika gradske plaže za nemali broj turista koji se iz obližnjeg hotela ili centra Rijeke dođu ovdje kupati.“ napisala je gradonačelniku Maša Magzan i dodala:

„Zbog čega se postavlja žica na plažu Glavanovo i time značajno smanjuje iskoristiva površina plaže? Nije li primjerenije i funkcionalnije kvalitetno mrežom zaštititi stjenoviti pad i razrijediti vegetaciju?“

romoviraju se kao najljepše u gradu, ali se plaže na Pećinama ne održavaju na odgovarajući način

Kad vlasnici pasa krše komunalni red

Vijećnicu je također zanimalo ima li boljeg rješenja za problema kršenja zabrane dovođenja pasa na plaže.

Prema propisima, komunalni redari mogu naplatiti kaznu samo ako prekršitelj pristane na legitimiranje. U protivnom moraju zatražiti pomoć policije.

„ Zbog činjenice da važeći propisi, zbog limitiranih ovlasti redara, zapravo ne funkcioniraju u praksi, valjalo bi razmisliti o alternativnom rješenjima. Možda čak treba razmotriti potrebu za većim brojem psećih plaža u Rijeci, s obzirom na rastući broj kućnih ljubimaca?“  predložila je vijećnica Magzan u pitanju poslanom gradonačelniku.

Rekonstrukcije plaže broj 2 tek u razmatranju

Iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav nadležni poručuju da su na Pećinama, prethodnom rekonstrukcijom sunčališta na plaži broj 2, izvedena dva nova stepeništa za pristup moru. Kažu da će razmotriti i mogućnosti dodatnog uređenja plaže imajuću u vidu navedene prijedloge, ali u skladu s raspoloživim sredstvima. Poručuju i to da dodatni radovi još nisu u planu.

Građevina ispravna – efekt nakaradan

Komentirajući  „žičane improvizacije“, gradonačelnik Filipović se u odgovoru poziva na  stručno mišljenje ovlaštenog inženjera o ispravnosti građevine.

„One su sukladne propisanim mjerama zaštite građevine, temeljem koji su objekti ograđeni, ali prvenstveno radi sigurnosti korisnika i mogućnosti korištenja barem dijela sunčališta. Cjelokupno uređenje prostora nije planirano u narednom razdoblju. Na estetiku se nije osvrnuo.

„U planu je izrada projektne dokumentacije zaštite stjenskog pokosa plaže Glavanovo. Tme bi se riješio problem ograđivanja i iskoristivosti plaže, a radovi bi trebali biti dovršeni do kraja 2022 godine“, odgovorio je gradonačelnik.

Dodao je  da intenzivno razmatraju sve raspoložive mogućnosti povećanja kapaciteta postojećih plaža te osmišljavanja novih lokacija plaža za pse.

„Smatramo da je povećanjem broja takvih plaža jedini mogući konkretni odgovor na dovođenje pasa na plaže koje nisu namijenjene za kućne ljubimce.  Komunalni redar je 29. lipnja ove godine obišao plaže na Pećinama, ali nije zabilježio niti jedan prekršaj vezan za dovođenje kućnih ljubimaca“, stoji u odgovoru što ga je potpisao gradonačelnik Filipović.

U skladu s ovlastima

U odgovoru na vijećničko pitanje stoji i to da komunalni redari kontroliraju plaže pa kad uoče komunalni  i drugi nered, postupaju u skladu s ovlastima.

„Obavljaju se redovite i izvanredne kontrole nepropisnog vođenja pasa na javne plaže na području grada. Prema prekršiteljima se poduzimaju sankcije, sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa,“ odgovorio je Marko Filipović.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten