Novosti

Davor Štimac: U Vijeću i Skupštini nastavljam samostalno

Davor Štimac: U Vijeću i Skupštini nastavljam samostalno
Rasformirat ću klub vijećnika kome sam na čelu u Gradskome vijeću i izlazim iz kluba vijećnika u Skupštini PGŽ, najavio je Davor Štimac.

Nakon nešto više od godinu dana zajedničkog rada s ljudima koji su na mojoj nezavisnoj listi ušli u Gradsko vijeće Grada Rijeke, po svemu sudeći, došlo je vrijeme da se oslobodi energija svakog pojedinaca kako bi nastavio djelovati na – njemu prihvatljiv način.

Jako cijenim sve ljude s moje nezavisne liste

U politiku sam ušao kao nezavisni kandidat i nositelj liste koja je okupila niz slobodnomislećih intelektualaca, poduzetnika, studenata i umirovljenika. Iako sam ušao drugi krug izbora za gradonačelnika, u Gradskom vijeću smo dobili tek četiri mjesta. Premalo u smislu utjecaja bez konstantne suradnje s drugim strankama, a „previše“ za skupinu koju ne obvezuje stranačka stega.

Jako cijenim sve ljude s moje nezavisne liste, ali ni onima koji su tako ušli Gradsko vijeće, niti sebi dalje ne želim situacije u kojima ćemo morati zauzimati stavove koji znače stalni kompromis.

Stoga najavljujem da ću rasformirati klub vijećnika kome sam na čelu u Gradskome vijeću i izlazim iz kluba vijećnika u Skupštini PGŽ. Naša je dosadašnja suradnja bila dobra i nastavit će se na političkim pitanjima i projektima u kojima nam stavovi budu zajednički. Tamo gdje se budu razlikovali, ubuduće će svaki nezavisni vijećnik lakše moći djelovati u skladu s osobnim stavovima. Smatram da je to suština opstanka nezavisnog političara. To je puno teže nego li u okrilju stranke, no upuštajući se u politiku nisam ni očekivao da će biti lako.

Protiv sam imenovanja Bojana Šobera za v. d. intendanta

I dalje se zalažem za projektnu suradnju i posve mi je svejedno, ako su projekt ili prijedlog dobri, od kog pojedinca ili s koje strane političkog spektra dolaze. Nastavit ću djelovati s udrugom Da štima svima čiji me članovi podupiru u radu, a ne žele biti članovi političkih stranaka.

Davor Štimac U Vijeću i Skupštini nastavljam samostalno
Naša je dosadašnja suradnja bila dobra i nastavit će se na političkim pitanjima

U Gradskom vijeću i Skupštini PGŽ nastavljam djelovati kao nezavisni vijećnik, koji zastupa interese i radi na poboljšanju kvalitete života svih građana, bez obzira na stranačku boju, svjetonazor ili bilo koju drugu podjelu. U tome jednako puno uspjeha svima koji su vijećničke mandate osvojili na mojoj listi, bez obzira na to nastavljaju li rad samostalno ili kao članovi određene stranke.

Razišli smo se na nekoliko važnih političkih pitanja gdje sam zastupao, po mojoj procjeni dobre, a po ocjeni nekih drugih – nesimpatične stavove. Među ostalim, protiv sam imenovanja člana kazališnog vijeća, umirovljenog Bojana Šobera, za v. d. intendanta HNK Ivana pl. Zajca kao što ni u već započetoj kazališnoj sezoni ne odobravam smjenu Marina Blaževića. Kad u pola sezone promijeniš trenera, nađeš se na začelju ljestvice, kao naš HNK Rijeka. U priči o kazalištu važnijom smatram borbu za veću količinu novca s državne razine, dobar program i međunarodnu prepoznatljivost, nego li nedokazane loše međuljudske odnose.

Ne želim da nezavisni vijećnici ograničavaju jedni druge

Podupirem što brži početak radova na izgradnji kolodvora na zapadnoj Žabici, nakon što sam se uvjerio da je u trenutnoj situaciji privatni investitor jedina mogućnost da Riječani dobiju kolodvor što ga čekaju desetljećima. Zemljište neće nitko odnijeti iz Rijeke, a ugovorom je onemogućeno da bude iskorišteno u neku drugu svrhu. Ne smijemo a priori odbijati suradnju s privatnim kapitalom jer – da se radilo pametnije – već bismo davno imali investitora koji bi na Kantridi izgradio i novi stadion.

U nastavku rada Gradskog vijeća i Županijske skupštine i dalje slijede teme u kojima će se povremeno moji stavovi razlikovati od stavova ljudi s kojima sam osvojio mandate. Ne želim da nezavisni vijećnici ograničavaju jedni druge. Za to sam se zalagao od početka, a rasformiranjem gradskog kluba kome sam na čelu i izlaskom iz županijskog kluba – to i potpisujem.

Onima koji su do sada djelovali kao nezavisni vijećnici neću zamjeriti ni to, ako se predomisle, pa nastavak bavljenja politikom ipak pronađu u okrilju neke stranke.

Nakon godine i po mandata, ja i dalje nastavljam rad kao nezavisni pojedinac u Gradskome vijeću Rijeke i Skupštini PGŽ uz potporu Udruge građana Da štima svima.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten